Автоматизація всіх процесів на елеваторі

Управління якістю
Процесний підхід до обліку
Моніторинговий центр
Гнучке налаштування сценаріїв роботи пристроїв
Управління логістикою
Бухгалтерія

GRANARY PRO

Впровадження системи дозволяє підвищити ефективність бізнес-процесів, мінімізувати виробничі втрати та перейти на більш якісний рівень взаємодії з управлінськими даними.

Набридли незручності на підприємстві?

Хаос і ручне управління
Відсутність або порушення регламентів процесів.
Зоопарк ІТ рішень
Складна інтеграція різних ІТ систем.
Розбіжність між обліком і фактичною якістю
Формування регламентованої документації
Відсутність достатніх даних про виконання технологічних операцій
Відсутність силосного обліку
Неможливість проведення реальної інвентаризації по окремих складах
Недотримання повної вартості послуг через помилки в розрахунках
Ризик надлишкового відвантаження до остаточного розрахунку
Довге оформлення документів
Оформлені відвантаження або переоформлення обсягів клієнтів
Складність формування партій відвантаження по якості без зазорів

Підключай Granary Pro та тримай робочий процес
під контролем

КОНСТРУКТОР БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЮ ЛОГІСТИКОЮ
ЛАБОРАТОРІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
CИЛОСНИЙ ОБЛІК ТА ВИРОБНИСТВО
ВЗАЄМОДІЯ С КЛІЄНТАМИ ТА ЯКІСНО-КІЛЬКІСНИЙ ОБЛІК
Завдяки автоматизації елеваторний облік окупиться вже в перший сезон роботи

КОНСТРУКТОР БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Зменшуємо кількість операцій

Типові процеси
База вбудованих карт дозволяє швидко впровадити основні бізнес-процеси: приймання та відвантаження продукції, очистка та сушка, взаємодія з клієнтами, погодження наказів тощо.

Облік "крок за кроком"
Взаємодія користувачів відбувається за допомогою послідовності задач, які створюються автоматично згідно карти бізнес-процесу. Користувачу доступний дашборд з його задачами, які необхідно виконати та термін виконання.

Гнучкість налаштування
Для кожного етапу процесу можна здійснити налаштування в користувацькому режимі (без необхідності оновлення конфігурації)

Регламенти та контроль
Для кожного етапу процесу можливо налаштувати показники успішності виконання в часовому вимірі: швидко, нормально, довго. Це дозволяє визначити вузькі місця в процесах та провести роботу по оптимізації

ВНУТРІШНЯ ЛОГІСТИКА

Кожна тонна зерна на рахунку

Облік операцій з приймання та відвантаження продукції автомобільним та залізничним транспортом. Автоматизовані наступні робочі місця:
  • КПП. Ініціація та завершення процесу;
  • Візіровка. Відбір проби та проведення лабораторних досліджень. Підтримується знеособлений режим, коли лаборанту будуть недоступні дані про здавальця та клас культури;
  • Вагова. Підтримується процес автоматичного зважування без оператора.
  • Оператор розвантаження/навантаження. Реєстрація операцій відбувається за допомогою мобільного застосунку.
Реєстрація ЗПУ по вагонах та авто в мобільному застосунку.
Облік операцій з внутрішнього переміщення продукції та вивозу відходів.
Можлива інтеграції з існуючою системою відеонагляду та моніторингу.
Звітність про місцезнаходження транспорту на території підприємства. В звіті вказується тривалість операції для кожної одиниці транспорту та виконання часових регламентів.

ЛАБОРАТОРІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Облік виробничих показників елеваторів

Гнучке налаштування показників якості та класоутворення

Реєстрація результатів лабораторних досліджень
Система спрощує введення показників якості та допомагає лаборанту уникнути помилок.

Аналізатор якості Можливість підключення аналізатора якості для автоматичного отримання показників якості в систему обліку. В разі коригування показників користувачем оригінальне значення лишаеться в системі.

Автоматичне визначення класу культури та попередження помилкового вибору лаборантом.
Проведення контрольних лабораторних досліджень (cross-check).
Знеособлений розрахунок вологості "по шкафу".

Розумна термометрія. Єдиний дашборд з термопоказниками продукції в силосах в розрізі слоїв. Аларми.
Реєстрація показників в процесах зберігання та підробітку.
Автоматичне формування акту підробітку.
Зручна управлінська звітність та регламентовані форми: ЗХС-49, 59, 51, 66, 71, 81, 122, 47, 42,42а, 34, 34а.

ВЗАЄМОДІЯ З КЛІЄНТАМИ

Зручна модель управління

Кількісно-якісний облік продукції ведеться згідно інструкції №661.
Облік продукції поклажодавця в розрізі особових рахунків в рамках одного договору зберігання. Використовується для обліку різних партій

Контроль закупки Можливість вказати граничні значення показників якості поклажодавця для приймання продукції.
Автоматичне формування реєстрів приймання ЗХС-3 та ЗХС-4 та відправка їх поклажодавцю.
Автоматичне формування актів-розрахунку з прогнозуванням відходів та побічної продукції.

Виписка та погашення складських квитанцій. Обмін з державним реєстром.
Автоматичне нарахування послуг при проведенні операцій. Можливість формувати документи за період для всіх поклажодавців по одній кнопці.
Розрахунок зберігання за прогресивною шкалою.
Обмін даними з фінансовою системою підприємства.
Регламентовані форми: ЗХС-36, 36а, 37, 37а, 28, 29, 30, 30а, 7.

СИЛОСНИЙ ОБЛІК ТА ВИРОБНИЦТВО

ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЛИШКІВ НА ЗЕРНОСХОВИЩІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕСТАЧ

  • Реєстрація роботи агрегатів очищення та сушіння.
  • Облік операцій переміщення і вентилювання зерна.
  • Інтеграція з АСУТП. Контроль над відповідністю вантажу та маршрутом на розвантаження/навантаження.
  • Облік витрат газу, інтеграція з лічильниками.
  • Ведення оперативного силосного обліку. Інвентаризація.
  • Зіставлення залишків в бухгалтерському обліку із реальними залишками силосного обліку. Облік надлишків та нестач.

GRANARY PRO ДОМОЖЕ ВАШОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПРАЦЮВАТИ ЕФЕКТИВНІШЕ

КОМПАНІЇ, ЩО ОБРАЛИ НАС
Впроваджено систему обліку ТТН з онлайн-моніторінгом над процесами зважування, підключення до вагового обладнання, інтеграції з системами відеоспостереження.
ОТРИМАЙ ПРОПОЗИЦІЮ ВІД GRANARY
відповідай на три запитання та безкоштовно отримуй пропозицію для свого бізнесу
Заповнюй форму зворотного зв'язку та отримай пропозицію
Автоматизація яких ланок вас цікавить?
Оберіть рівень автоматизації вашого підприємства
Розмір вашого підприємства
Сайт створено командою matchmarketing.agency